Spring til indhold

Takster i Børnespecialcenteret

Priserne på tilbuddene i Børnespecialcenteret er takstbaserede.

Takstoversigt

Takster, opkræves antal dage: 365 dage/år      365 dage/år  
  2017     2018  
           
Ladegårdsskolen
(for indskrevne elever før 1/1 2012).
802,00 +kørsel   799,00 +kørsel 
           
Ladegårdsskolen, nye elever (lille takst) 736,00 +kørsel   734,00 +kørsel
           
Ladegårdsskolen, nye elever (mellem takst) 890,00 +kørsel   887,00 +kørsel
           
Ladegårdsskolen, nye elever (høj takst) 1.039,00 +kørsel   1.036,00 +kørsel
           
Fritidshjemmet 426,00 +kørsel    425,00 +kørsel
           
Fritidshjemmet – morgenåbning 141,00 +kørsel   140,00 +kørsel
           
Specialbørnehaven Spiretårnet 1.260,00 +kørsel   1.256,00 +kørsel
           

Hjortholmskolen A-Afdelingen og
A-huset. Takst 1

724,00 +kørsel   722,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Afdelingen og
A-huset. Takst 2
783,00 +kørsel   781,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Afdelingen og
A-huset. Takst 3
921,00 +kørsel   918,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Afdelingen og
A-huset. Takst 4
1.001,00 +kørsel   997,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Afdelingen og
A-huset. Takst 5
1.373,00 +kørsel   1.368,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Afdelingen SFO  453,00 +kørsel   451,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Huset - helhedstilbud  578,00 +kørsel    576,00 +kørsel
           
Hjortholmskolen A-Huset - helhedstilbud morgenåbning 189,00 +kørsel    188,00 +kørsel
           
Kikhøj, aflastning 1*  2.991,00      2.840,00   
            
Kikhøj, aflastning 2*   3.432,00     3.421,00  
           
Kikhøj, aflastning hverdag uden overnatning*  639,00     637,00  
           
Kikhøj, aflastning weekend uden overnatning  1.279,00     1.275,00  
           
Kikhøj, botilbud, §107 inkl. lille tillæg  3.048,00     3.038,00  
           
Kikhøj, botilbud (inkl. lille støttebehov)  3.118,00     3.108,00  
           
Kikhøj, tillæg (mellem støttebehov)  575,00      573,00  
           
Kikhøj, tillæg (stort støttebehov) 1.542,00      1.542,00  

* Kikhøj aflastning overgår til hoteldøgnsmetoden pr. 1/1-2017. (Fra kl. 12:00 - kl. 12:00)

Kørselstaksten for 2012: kr. 7,04 pr. kørt km. (Kørsel på Hjortholmskolen afregnes efter faktiske udgifter + 5% administrationsgebyr).

Kørselstaksten for 2013: kr. 7,10 pr. kørt km. (Kørsel på Hjortholmskolen afregnes efter faktiske udgifter + 5% administrationsgebyr)Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg