Spring til indhold
Børnespecialcenter Til boernespecialcenter.dk

Trykbørstning/Wilbarger Programmet

Wilbarger Programmet - er udviklet af ergoterapeuterne Patricia og Julia Wilbarger fra USA til personer med et forhøjet sensorisk forsvar.

Når et menneske synes begrænset i at deltage i hverdagsfunktioner og samvær med andre, særligt når der er mange, kan det skyldes et forhøjet sensorisk forsvar.

Forhøjet sensorisk forsvar kender vi alle til, f.eks. når der kravler en hveps på vores arm eller vi går alene ned med affaldsposen i en mørk baggård. Særligt i det første eksempel, er dette forhøjede beredskab en smart reaktion, der kan forhindre at vi får et hvepsestik.

Når ufarlige sansestimuli, ubevidst opfattes som truende af kroppens sansebearbejdningssystem, så vi hæmmes i deltagelse i vores hverdag, taler vi om sensorisk intolerance. Det forekommer hos 5-10% af normalbefolkningen. Sensorisk intolerance ses typisk hos for tidligt fødte børn.

Når det drejer sig om personer med neurologiske eller psykiatriske vanskeligheder, ses et
forhøjet sensorisk forsvar langt hyppigere, f.eks. når det drejer sig om børn med ADHD, Cerebral Parese, Retts syndrom eller Autisme Spektrums Forstyrrelser.

Eksempler på iagttagelser hos børn med sensorisk intolerance (- de nævnte reaktioner optræder ikke nødvendigvis alle)

  • Svært ved at være i øjenkontakt
  • Bevæger sig meget stift
  • Taler højt for sig selv
  • "Nipper" kun lidt til maden, synes kræsen
  • Undgår at bruge sine kræfter
  • Er mere end normalt ked af at få brusebad, vasket hår, børstet tænder
  • Kan ikke lide at få skiftet tøj, bruger måske kun de samme bukser eller gamacher
  • Er meget kontrollerende i leg og samspil
  • Reagerer ikke altid på smerte

Wilbargerprogrammet

Er udviklet af ergoterapeuterne Patricia og Julia Wilbarger fra USA, på baggrund af erfaringer og viden om Sanseintegration, som først blev udbredt af ergoterapeuten Jean Ayres gennem hendes bog Sanseintegration hos børn.

Programmet består af en Sensorisk Diæt, der først og fremmest består af Wilbargermetoden; Trykbørstning med en speciel designet børste (Therapressure Brush), og Dybe Tryk omkring led og muskler.

Desuden indeholder programmet særligt udvalgte sansemotoriske aktiviteter, som motiverer og stimulerer barnet og kan indpasses i dagligdagen. Kun specialuddannede terapeuter må vejlede og instruere i Wilbargermetoden.

Effekt

Virkningen af metoden forklares med en ændring i de sensoriske baner i hjernen.

Fra at føre de sansestimuli, der har været lav tolerance for, gennem hjernens evaluerende sansesystem, der træder i kraft, når vi skal være på vagt og lynhurtigt aktivere vores "pas på –fare!" beredskab, vil sansebearbejdningen,efter nogle ugers behandling, gradvist ske via vores diskriminerende sansesystem, der sørger for at sortere og organisere sanseindtryk fra omgivelserne, så vi kan overskue situationen og reagere hensigtsmæssigt.

Mindre case-studies (1) understøtter brugen af Wilbarger Programmet.

(1) "Evidence Brief on Effectiveness of the Wilbarger Protocol" www.tmbeducationalenterprises.com Feedback

Sidst opdateret

16.06.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen