Spring til indhold
BSC Til boernespecialcenter.dk

Sansemotorisk undersøgelse

Sansemotorisk undersøgelse af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og/eller mental retardering.

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i barnets hverdag og det nære miljø med fokus på kompetencer og potentialer. Det vil være mest optimalt med en høj grad af inddragelse af de nære omsorgspersoner i undersøgelsesforløbet.

Videoanalyse, interview, spørgeskema og testredskaber kan indgå efter en individuel vurdering. En sansemotorisk udredning munder ud i en skriftlig vurdering med forslag til videre tiltag.Feedback

Sidst opdateret

14.10.2019

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen