Børnespecialcenteret

Strukturen i Børnespecialcenteret med Ladegårdsskolens tilbud, Fritidshjemmet og Specialbørnehaven Spiretårnet sikrer bedre sammenhæng i barnets hverdag.

Strukturen i BSC

Tidligere kunne der være ganske langt mellem specialtilbuddene – såvel organisatorisk som indholdsmæssigt og pædagogisk – skulle denne nye organisering sikre en bedre sammenhæng i tilbuddene til elever med diagnoser indenfor autisme-spektret, hvad enten de fik undervisning på Ladegårdsskolen eller Hjortholmskolen, boede hjemme eller havde aflastningsbehov eller ej.

Ligeledes skulle der sikres en bedre sammenhæng mellem Ladegårdsskolen, Fritidshjemmet og Specialbørnehaven Spiretårnet.

Hvor samarbejde indenfor normalområdet mellem daginstitutioner, skoler, klubber o.lign. ofte har fokus på gode overleveringer, efterhånden som eleverne bliver ældre, er samarbejdet indenfor vores del af specialområdet kendetegnet ved, at eleverne som oftest frekventerer flere tilbud. F.eks. både skole, fritidstilbud og aflastning. Så fokus skal være på den daglige sammenhæng, og den daglige gode overlevering.

Der var mange modeller i spil i fasen, hvor den organisatoriske opbygning af centeret fandt sted, men grundlæggende skulle der vælges mellem 2 modeller: En, hvor alle tilbud blev lagt ind under Ladegårdsskolen eller en, hvor tilbuddene blev organisatorisk sidestillet.

Vi valgte den sidste ud fra en sikker forvisning om, at udviklingen af en ny stærk kompetence-enhed bedst sker i respekt for de enkelte steders særlige kompetencer, kultur og engagement.

Senest opdateret 16-05-2024