Spring til indhold

Integrated Listening System (ILS)

Hvad er Integrated Listening System (iLs) og hvordan virker det? iLs er en behandlingsmetode, der populært kan kaldes "fitness for hjernen".
ILS - Fitness for hjernen

iLs virker gennem påvirkning af flere sansesystemer, et specielt lytteudstyr påvirker særligt hørelsen og balance/ ligevægtssystemet. Kombineret med synet og sansesystemer, der involverer sanseceller i muskler og led, trænes hjernen til at blive bedre til at bearbejde sanseindtryk, så evnen til at afstemme sig rigtigt til situationen og omgivelserne øges.Derved mindskes alarmberedskabet og stresstilstand, affødt af utilstrækkelig "programmering og kalibrering" af hjernen.

Formålet med behandlingen er at fremme udviklingen af hjernen og dens funktioner, så de sanseindtryk vi modtager kan filtreres og sorteres, så det bliver muligt at rumme og forstå omverdenen. På den måde kan evnen til fx at lytte øges, imens frustrationer og voldsomme følelsesmæssige udbrud mindskes.

Hvem har glæde af iLs?

Behandlingen har vist sig at have en god effekt hos børn med:

  • Sansebearbejdningsforstyrrelser
  • Dyspraksi (motoriske vanskeligheder i forhold til koordination af bevægelser og tale)
  • ADHD, ADD, OCD
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Følelsesmæssige reguleringsforstyrrelser
  • Børn der savler pga. lav tonus

Ønsker du at læse mere? Foreløbigt se hjemmesiden for iLs : www.integratedlistening.com

 Feedback

Sidst opdateret

08.11.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen