Spring til indhold

Kursus om det sansesarte barn

Om børn med vanskeligheder i forhold til at bearbejde sanseindtryk. Har dit barn svært ved ændrede planer, familiefester, en tur i Bilka, ”fri leg” i børnehaven eller i skolens frikvarter? Er dit barn sart og forsigtigt, men også ”eksplosivt”?

Indhold

Arbejder du med børn, der virker indadvendte, kontrollerende, udtryksløse, har svært ved at deltage i undervisning og sociale aktiviteter?

Børn med uopdagede sensoriske regulerings- og bearbejdningsvanskeligheder oplever mange vanskeligheder og nederlag i deres dagligdag. Det har i høj grad indflydelse på deres adfærd, indlæringsevne, sociale liv og relationer, når mange indtryk giver kaos.

Beskrivelser af disse børn er ofte, at de er "overforsigtige", eller "sløve", "dovne", "mærkelige", "opfarende", "stædige" eller "rigide" i både væsen og bevægelser.

Deres følelsesmæssige udvikling præges til tider af aggressiv adfærd, depression, voksende isolation og mindreværdsfølelse.
Kurset henvender sig til forældre og professionelle til børn der har disse sanseforstyrrelser uden ellers at have en diagnose, eller børn med diagnoser, f.eks. indenfor autismespektrum forstyrrelser (ASF), ADHD, Downs Syndrom eller lignende.

På kurset vil vi gennemgå sanserne, bearbejdningsvanskeligheder samt hvad man kan gøre for at hjælpe børnene. Vi vil kort beskrive spørgeskemaet "sensorisk profil" samt komme med forslag til hvordan man tilrettelægger en sensorisk diæt til barnet.
Vi afprøver forskellige aktiviteter og "hjælpemidler" og ser på hvorfor de virker.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen