Spring til indhold

Sansestimuleringsmassage i specialpædagogisk praksis

Kurset vil give kendskab til en samling af forskellige metoder til at hjælpe, stimulere og støtte børn i specialpædagogisk regi.

Indhold

Der vil være vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Kursisterne skal være indstillet på selv at udføre øvelserne med hinanden.

Undervisningen vil bl.a. indeholde emnerne:

  • Viden og teori bag berøring og massage til børn med forskellige diagnoser
  • Sanserne - herunder taktilsansen
  • Sansebearbejdning
  • Sansestimulation
  • Hvordan hjælpes de børn og unge, som har svært ved kontakt og berøring?
  • Forskningsbaggrund
  • Metoder til stimulation i det pædagogiske arbejde
  • Hvordan integreres metoderne i praksis?

Målgruppe

Pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge med behov for specialpædagogisk indsats. F. eks. Børn med indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, autisme og ADHD.

Det praktiske

Undervisere: Fysioterapeuterne Bibi Ingerslev og Kathrine Fuglsang.

 Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen