Spring til indhold

Multiple funktionsnedsættelser

Multiple funktionsnedsættelser er en betegnelse, der dækker over forskellige kombinationer af store fysiske og sansemæssige funktionsnedsættelser.

Fælles for børn med multiple funktionsnedsættelser er, at de har en stor risiko for at blive stigmatiserede (udstødte). På grund af kombinationen af funktionsnedsættelser er det ofte svært for omgivelserne at få øje på og tolke deres udspil.

Dette kan få omgivelserne til at tro, at børnene ikke er opmærksomme, ikke tager initiativer og ikke kan forstå. Mennesker med multiple funktionsnedsættelser kan udvikle deres potentialer i udviklende samspil, når omgivelserne tager højde for deres særlige behov for omsorg og for tilgængelighed.

Gennem tværfaglig pædagogisk praksis omkring børn og unge med multiple funktionsnedsættelser har vi oparbejdet grundlaget for at udbyde følgende tilbud som konsulentbistand:

Fysioterapi til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser

Børn og unge med multihandicap har ofte massivt og livslangt behov for fysioterapi.

Workshop-Prioriteringer og arbejdsglæde i den specialpædagogiske hverdag

Hvordan prioriteres midler og ressourcer i den specialpædagogiske hverdag? Hvordan sikres arbejdsglæden i en tid med knappe ressourcer?

Bevægeforstyrrelser i specialpædagogisk praksis

Bevægeforstyrrelser findes i forbindelse med mange forskellige diagnoser, f.eks. Spasticitet, ataksi, dystoni, tremor, spasmer, hypertoni mm.

Foredrag/workshop om forældres krav og forventninger til specialpædagogiske tilbud

Hvad kan forældre forvente og kræve af de specialpædagogiske tilbud, deres børn har? Hvilke forventninger er der modsat til forældrene fra de specialpædagogiske tilbud?

Foredrag om fysisk aktivitet og multiple funktionsnedsættelser

Fysisk aktivitet er også for personer med multihandicap vigtigt for sundhed samt fysisk og psykisk velvære.

Foredrag om tonusforstyrrelser for forældre til børn med bevægehandicap

Hypertoni, hypotoni, spasticitet, ataksi, dystoni, spasmer er ord, som ofte bruges i forbindelse med forskellige former for bevægehandicap. Hvad ligger bag de forskellige begreber?

Kursus Forflytning i hjemmet for forældre til børn med bevægehandicap

Er din hverdag præget af tunge løft og forflytninger, eller skal du til at bruge lift og sejl, når dit barn skal bade, i seng eller andet?

Vejledning og rådgivning i specifikke sager med forflytningsproblematikker

Med god forflytning får personer med udviklingshæmning lov til at udføre så stor en del af de enkelte bevægelser, som vedkommende magter, og personalet kan hjælpe uden af få gener eller skader.

Fysioterapeutisk vejledning og rådgivning i specifikke sager ang. børn og voksne med Rett syndrom

Rett syndrom er en sjælden neurologisk udviklingsforstyrrelse, som skaber helt særlige problemstillinger.

Ergoterapeutisk træning, individuelle forløb, ADL, Finmotorik og SI

Kan min 16 årige lære at cykle, knappe knapper, binde snørebånd og spise et måltid med familien?

Vejledning om brug af fotos og pcs-symboler i kommunikations udviklingen hos børn

Vejledning om brug af fotos og pcs-symboler i kommunikationsudviklingen hos børn med kommunikative, sprogforståelsesmæssige og talesproglige vanskeligheder.

Fysioterapeutisk træning og behandling

Vi ved, at børn med udviklingshæmning og børn med autisme kan have brug for tid og rum i behandlingssituationer for at gennemføre krævende aktiviteter. Det har vi mulighed for at give.

Kommunikation med børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog og brug af videoanalyse

Hvad er kommunikation? Hvordan kommunikerer man med et menneske uden talesprog? Hvorfor og hvordan bruger man videoanalyse?

Kommunikationsudredning til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Kommunikationsudredningen foregår med udgangspunkt i videoanalyse af barnet i samspil med kendte voksne i de miljøer som barnet hovedsagelig færdes

Kommunikationsvejledning til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Som ”tilbygning” på en kommunikationsudredning, kan tilbydes vejledning efter behov med nye analyser af samspillet, hvor der arbejdes med implementering af den nye fælles viden og udvidelse af viden om barnets kommunikation.

Samspillet med børn med ganske lidt eller intet talesprog kan være vanskeligt.

Samspillet med børn med ganske lidt eller intet talesprog kan være vanskeligt. Et Martemeoforløb kan hjælpe de voksne omkring barnet med at lære barnets udtryk bedre at kende.

Sansebearbejdning

Har dit barn svært ved ændrede planer, familiefester, en tur i Bilka, ”fri leg” i børnehaven eller i skolens frikvarter? Kender du til barnet, der ikke vil røre ved mad eller sand og ler?

Vejledning og rådgivning i forhold til sansemotorisk udvikling hos børn

Som opfølgning på en sansemotorisk udredning/undersøgelse tilbydes vejledning. Der gives vejledning og rådgivning til forældre og professionelle omkring barnet.

Sansemotorisk undersøgelse

Sansemotorisk undersøgelse af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og/eller mental retardering.

Generel og specifik vejledning i basal kommunikation og totalkommunikation

Hvad er kommunikation? Hvorfor skal vi interessere os for kommunikation? Hvordan hænger kommunikation sammen med sprogforståelse og tale? Hvad er totalkommunikation? Kan man kommunikere uden verbal tale?


Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt Videnshuset

Børnespecialcenter

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk
Telefon 72 36 36 10 

Skriv til: 

E-mail: Kontakt os sikkert her: