Spring til indhold

Ergoterapeutisk træning, individuelle forløb, ADL, Finmotorik og SI

Kan min 16 årige lære at cykle, knappe knapper, binde snørebånd og spise et måltid med familien?

Ergoterapeuter kigger på dagligdags aktiviteter og tager udgangspunkt i det enkelte barns ønsker om at blive bedre til en ting, f.eks. opnå større selvhjulpenhed og dermed større selvværd.

Har dit barn aktivitetsproblemer, kan ergoterapeuten tilbyde individuelle træningsforløb og vejledning til forældrene om hvordan de bedst muligt støtter barnet i træningen. Træningsforløbet sættes i gang på baggrund af samtale/interview med familien/barnet samt indledende undersøgelser for at afdække problematikker.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen