Spring til indhold

Kommunikationsudredning til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Kommunikationsudredningen foregår med udgangspunkt i videoanalyse af barnet i samspil med kendte voksne i de miljøer som barnet hovedsagelig færdes

Kommunikationsudredning

Kommunikationsudredningen foregår med udgangspunkt i videoanalyse af barnet i samspil med kendte voksne i de miljøer som barnet hovedsagelig færdes i (f.eks. hjem, skole, fritidstilbud, aflastning), og ved hjælp af et interview med de nære voksne om barnets kommunikation (Social Networks Interview).

Ved videoanalyse og interview opsamles den viden om barnets kommunikation, der er i barnets nære miljøer, og denne viden deles miljøerne i mellem, ligesom der tilføres ny viden.

Kommunikationsudredningen gennemgås på et fælles møde hvor alle parter i kommunikationsudredningen inviteres og afsluttes med at der laves en dvd med udvalgte klip, hvor barnets udtryk, motiver og interesser i kommunikation tydeliggøres ved små udvalgte klip og tekst.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen