Spring til indhold

Hvordan kører din motor?

Gennem lege og sansemotoriske aktiviteter lærer børnene, at mærke egen krop og føle hvordan de bedre kan fokusere deres opmærksomhed.

Der skabes et fælles sprog og en måde at arbejde med opmærksomhed på i undervisningssituationer. Børnene lærer at sætte ord på, om de føler sig sløve, tilpas eller "helt oppe at køre".

De lærer, at "deres motor" kan køre for lavt eller for højt. På længere sigt kan hvert enkelt barn lære hvilke værktøjer, der kan bruges til at få motoren til at køre lige tilpas, så de bliver i stand til at fokusere på undervisningen.

Lærerne kan få større indblik i hvordan de kan tilpasse deres undervisning ved at inddrage sansemotoriske input.



Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen