Spring til indhold

Mundens sansning og motorik

Spisning - mundmotorik – sensoriske udfordringer, undersøgelse, rådgivning og vejledning samt træning

Udfordringer med at spise og drikke ses hos mange børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder.

Det kan handle om mundmotorik eller en anderledes bearbejdning af de indtryk mad og drikke forårsager i mundhulen, f.eks. tegn på særlig lav tolerance for madens konsistens.

Terapeuterne vil undersøge barnet gennem observationer, spørgsmål til omsorgsgiverne fx omkring dagligdagens måltider, evt. vha. et særligt spørgeskema; Sensorisk Profil samt særligt tilrettelagte undersøgelser af barnets kæbestabilitet, tygge- og synkeevne.

Ved problemer med synkefunktion og mundmotorik, hvor der viser sig behov for træning, tages udgangspunkt i behandlingskoncepter som FOTT (Facial Oral Tract Therapy), OPT (Oral Placement Therapy) og Castillo Morales terapi, som alle arbejder med stimulation af ansigt, kæber, mund og svælg, set i sammenhæng med hele barnets funktion.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen