Spring til indhold

Vejledning og rådgivning i forhold til sansemotorisk udvikling hos børn

Som opfølgning på en sansemotorisk udredning/undersøgelse tilbydes vejledning til forældre og professionelle omkring barnet.

Der gives vejledning og rådgivning til forældre og professionelle omkring barnet.

Udredningens resultater danner baggrund for vejledningen, der vil tage udgangspunkt i barnets og netværkets ressourcer og muligheder.

Vejledning og rådgivning omkring barnets fin- og grovmotoriske færdigheder samt barnets sansebearbejdning munder ud i en konkret handleplan for, hvilken hjælp barnet har brug for til at imødekomme de vanskeligheder, som det møder i dagligdagen.



Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen