Spring til indhold

Tidlig indsats for børn med sensoriske forstyrrelser

Tidlig indsats for et barn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser kan have stor betydning for dets følelsesliv, læring, deltagelse i hverdagsaktiviteter, sociale kompetencer og udvikling af personlige færdigheder.

Til at afdække evt. vanskeligheder med at bearbejde og sortere sanseindtryk anvendes bl.a. spørgeskemaer.

SP, Sensory Profile er et undersøgelsesredskab, der kan anvendes til børn fra 0-12år, som kan afdække hvordan barnet reagerer på sanseoplevelser i hverdagen, så de nære voksne bliver i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnets behov, både mht. de fysiske omgivelser og valg og mængde af meningsfulde aktiviteter, som barnet skal deltage i.

SPM, Sensory Processing Measure er ligeledes et undersøgelsesredskab, som belyser sensorisk bearbejdning hos børn, men kan bruges på tværs af dets nære miljøer.

Det kan bruges til børn fra 2-13 år og er tænkt som et screeningsredskab, der kan belyse barnets styrker og ressourcer samt evt. forstyrrelser i de 7 sansesystemer, men også evnen til social deltagelse og til at planlægge og få ideer.

SPM lægger op til at styrke teamsamarbejdet omkring barnet gennem en fælles forståelse for barnets udfordringer og behov, med forældrene som centrale medspillere.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen