Spring til indhold

Vejledning og rådgivning

På konsulentbasis tilbyder vi at dele ud af vores viden og erfaringer gennem vejleding og rådgivning på følgende områder:

På konsulentbasis tilbyder vi at dele ud af vores viden og erfaringer gennem vejleding og rådgivning på følgende områder:

Rådgivning og vejledning vedr. hjælpemidler

Har du brug for mere viden om, hvilke hjælpemidler, der findes, og hvad der kunne være brugbart i din familie og dit barns situation?

Vejledning om angst håndtering og skolevægring

Ikke to børn/unge med skolevægring er ens. En del heraf har forud eller i forbindelse med deres skolevægring fået diagnose indenfor autismespektret eller psykiatrien.

Vejledning om brug af fotos og pcs-symboler i kommunikations udviklingen hos børn

Vejledning om brug af fotos og pcs-symboler i kommunikationsudviklingen hos børn med kommunikative, sprogforståelsesmæssige og talesproglige vanskeligheder.

Vejledning og rådgivning i specifikke sager med forflytningsproblematikker

Med god forflytning får personer med udviklingshæmning lov til at udføre så stor en del af de enkelte bevægelser, som vedkommende magter, og personalet kan hjælpe uden af få gener eller skader.

Martemeoforløb

Når et barn ikke har noget sprog, kan et Martemeoforløb hjælpe forældre eller andre nære omsorgspersoner til at forstå de signaler, barnet giver.

Kursus Forflytning i hjemmet for forældre til børn med bevægehandicap

Er din hverdag præget af tunge løft og forflytninger, eller skal du til at bruge lift og sejl, når dit barn skal bade, i seng eller andet?

Generel og specifik vejledning i basal kommunikation og totalkommunikation

Hvad er kommunikation? Hvorfor skal vi interessere os for kommunikation? Hvordan hænger kommunikation sammen med sprogforståelse og tale? Hvad er totalkommunikation? Kan man kommunikere uden verbal tale?

Vejledning og rådgivning i forhold til sansemotorisk udvikling hos børn

Som opfølgning på en sansemotorisk udredning/undersøgelse tilbydes vejledning. Der gives vejledning og rådgivning til forældre og professionelle omkring barnet.

Sansebearbejdning

Har dit barn svært ved ændrede planer, familiefester, en tur i Bilka, ”fri leg” i børnehaven eller i skolens frikvarter? Kender du til barnet, der ikke vil røre ved mad eller sand og ler.

Fysioterapeutisk vejledning og rådgivning i specifikke sager ang. børn og voksne med Rett syndrom

Rett syndrom er en sjælden neurologisk udviklingsforstyrrelse, som skaber helt særlige problemstillinger.


Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt Videnshuset

Børnespecialcenter

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk
Telefon 72 36 36 10 

Skriv til: 

E-mail: Kontakt os sikkert her: