Spring til indhold

Martemeoforløb

Når et barn ikke har noget sprog, kan et Martemeoforløb hjælpe forældre eller andre nære omsorgspersoner til at forstå de signaler, barnet giver.

Martemeoforløb

Samspillet med børn med ganske lidt eller intet talesprog kan være vanskeligt, fordi barnets udtryk for f.eks. behov, hensigter og ønsker skal tolkes på mimik og kropsbårne udtryk, eller på kombinationer af disse, og fordi barnet kan have brug for, at man er tydelig på, hvad man har set og hvordan man tolker det.

Et Martemeoforløb kan hjælpe de voksne omkring barnet med at lære barnets udtryk bedre at kende, og på at være udviklingsstøttende i samspillet, så man som voksen kan hjælpe barnet med at blive forstået, komme til orde og deltage på egne præmisser.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen