Spring til indhold
Børnespecialcenter Til boernespecialcenter.dk

Videnshus

Sansemotorik

I Videnshuset tilbyder vi individuel undersøgelse, vejledning og sparring til dagligdagens aktiviteter, der tager højde for barnets ressourcer og udfordringer. Læs mere.

Kommunikation

Kommunikation er den største drivkraft for al udvikling og læring – og god kommunikation er basis for al undervisning. Læs mere.

Multiple funktionsnedsættelser

Multiple funktionsnedsættelser er en betegnelse, der dækker over forskellige kombinationer af store fysiske og sansemæssige funktionsnedsættelser. Læs mere.

Udredning

Med udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger kan vi tilbyde forskellige udredninger og undersøgelser på konsulentbasis. Læs mere.

Behandling

Vi udbyder træning og behandlingsforløb særligt tilrettelagt for børn med specielle behov, som måske ikke kan passes ind i andre behandlingstilbud. Læs mere.

Vejledning og rådgivning

På konsulentbasis tilbyder vi at dele ud af vores viden og erfaringer gennem vejleding og rådgivning. Læs mere.

Foredrag

Videnshuset udbyder foredrag. Tid og sted for afholdelse aftales nærmere. Læs mere.

Kurser

Videnshuset tilbyder kursusforløb. Tid og sted for afholdelse aftales nærmere. Læs mere.

Om Videnshuset

Formålet med at etablere Videnshuset, er at understøtte ønsket om og muligheden for, at viden og kompetence fra medarbejdere i Børnespecialcenteret kan bruges udenfor vores egen organisation. Læs mere.