Spiretårnet

Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0 – 6 år med multiple fysiske og psykiske handicaps, børn med udviklingsforstyrrelser, samt børn uden diagnose.

Dagligdagen i Spiretårnet

Hverdagen i Spiretårnet er bygget op omkring genkendelighed og forudsigelighed. Vi er meget opmærksomme på at skabe en tryg og positiv atmosfære for det enkelte barn.

Vi ønsker at give børnene oplevelser, som udvikler forståelse og indsigt i den verden de lever i. Vi tager meget på ture, så som i skoven, til vandet, i byen, på biblioteket eller til aktuelle kulturtilbud beregnet til børn. Vi er ude at lege stort set hver dag, uanset vejr.

Barnet har sin base og daglige rutine på den stue, barnet går på. Der planlægges også faste skemalagte aktiviteter på tværs af stuerne. Aktiviteterne målrettes børnenes forskellige behov og udviklingsniveau.

Aktiviteterne er tilpasset børnegruppen og de ressourcer vi råder over. De kan skifte fra år til år.

  • Vi arbejder med visualisering og dags-og-uge- skemaer i forhold til de børn, der profiterer af det.
  • Vi arbejder TEEACH- inspireret i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser.
  • Vi arbejder med Pecs – bøger for at give børnene bedre mulighed for at kommunikere omkring egne ønsker og behov.
  • Vi arbejder med totalkommunikation, konkreter m.m. og er meget opmærksomme på at møde barnet der, hvor barnet er.

Læs mere om Spiretårnets tilbud

Senest opdateret 16-05-2024