Sekretariatet i Børnespecialcenteret

Sekretariatet varetager alle opgaverne indenfor det teknisk-administrative område.

Sekretariatet løser opgaver på tværs af samtlige afdelinger i Børnespecialcenteret.

Sekretariatet er en selvstændig afdeling i Børnespecialcenteret, som varetager sekretæropgaver, teknisk service, rengøring samt køkkenfunktion.

Kontakt

Oplys navn og evt. telefonnummer samt meget gerne hvad henvendelsen drejer sig om. Du vil da blive kontaktet af en relevant medarbejder indenfor ganske få dage.

Senest opdateret 16-05-2024