Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen

Fritids- og klubtilbud for alle hjemmeboende børn, der går på Ladegårdsskolen.
Fritidshjemmet arbejder tæt sammen med skolen.

Fakta

Fritidshjemmet er ligesom Ladegårdsskolen delt i flere afdelinger :

  • Afdeling 1 (Vandtårnsvej 10) og  Afdeling 2 (Kikhøjparken 1) ligger tæt op af hinanden.
  • Afdeling 3 (Seminarieparken 2) 

Børnene har fritidshjemstilbud i alle de år de går på Ladegårdsskolen.

Når børnene bliver ti år får de tilbud om juniorklub, og når de bliver 14 år, får de tilbud om ungdomsklub.

Læs mere om Fritidshjemmet

Senest opdateret 07-11-2023