Skoletilbud i Børnespecialcenteret

Børn i skole

Børnespecialcenteret tilbyder specialskoletilbud på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

 

Ladegårdsskolen

Eleverne (0. - 10. klasse) skal være berettiget til at modtage undervisning efter folkeskolelovens § 20.2.
Der skal således være behov for vidtgående specialundervisning.

Elever kan udover udviklingshæmning have andre vanskeligheder, der kræver en specialiseret indsats af undervisningsmæssig og pædagogisk art.

Ladegårdsskolen har ud over det generelle tilbud til børn med udviklingshæmning også specialtilbud for børn med multiple funktionsnedsættelser - herunder børn med diagnosen RETT - og tilbud målrettet elever med massive vanskeligheder i forhold til sanseintegration.

Alle aktiviteter på skolen tager udgangspunkt i den gode relation og udvikling af elevens ressourcer.

Hjortholmskolen

Skolen tilbyder specialskoletilbud for elever  (0.-10. klasse) med diagnoser indenfor det autistiske spektrum. Eksempelvis Aspergers syndrom, tourette, ADHD, ADD.

Skolen består af 2 afdelinger. A-afdelingen for normaltbegavede elever og A-huset for elever med en psykisk udviklingshæmning.

Til begge afdelinger er der knyttet SFO-tilbud.

Senest opdateret 16-05-2024