Forældrebestyrelsen på Fritidshjemmet

Forældrebestyrelsen består af op til fem forældrevalgte medlemmer og en suppleant, som er valgt for en periode af to år ad gangen. Derudover deltager en medarbejderrepræsentant samt lederen i møderne.

Møder:

Bestyrelsen afholder seks årlige møder fra kl. 19.00-21.00. Første del af møderne afholdes i reglen sammen med skolebestyrelsen. Der er dagsordenspunkter, der indeholder emnerne børn, personale, økonomi og fritidshjemsplan. Desuden har forældrene et fast punkt til orientering fra forældre. Det sidste møde i et skoleår afholdes med spisning i fritidshjemmets sommerhus.

Følgende forældre er i bestyrelsen:

Bestyrelsen har p.t. vakante pladser

Senest opdateret 07-11-2023