For Fagfolk

På konsulentbasis tilbyder vi at dele ud af vores viden og erfaringer gennem vejledning og rådgivning.

Vi tilbyder blandt andet individuel undersøgelse, vejledning og sparring til personale og forældre med udgangspunkt i barnets ressourcer og udfordringer.

På konsulentbasis tilbyder vi at dele ud af vores viden og erfaringer gennem vejledning og rådgivning.

Vi tilbyder blandt andet individuel undersøgelse, vejledning og sparring til personale og forældre med udgangspunkt i barnets ressourcer og udfordringer.

Dette kan for eksempel være indenfor følgende områder:

  • Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk tiltag
  • Talehørebistand til børn med særlige behov
  • Autisme og andre udviklingsforstyrrelser
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Pædagogiske værktøjer
  • Skolevægring og angsthåndtering
  • Sansemotorisk udvikling hos børn
  • Stress og konflikter, Low arousal tilgang
  • Alternativ supplerende kommunikation

Derudover tilbyder vi kurser og oplæg specielt tilrettelagt efter sted og målgruppe.
Kontakt os for yderligere eller se under ”kurser/oplæg”.

Senest opdateret 16-05-2024