Om Videnshuset

Videnshuset er en selvstændig afdeling i Børnespecialcenteret, hvor der blandt andet er ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter og talehørekonsulenter.

Medarbejderne løser opgaver på vores egne afdelinger:

Uden for Børnespecialcenteret kan Videnshuset yde konsulentbistand i forhold til undersøgelser, vejledning, behandling og kurser mm, se gerne ”for fagfolk” og ”kurser/oplæg”.

Senest opdateret 16-05-2024