Spring til indhold

Om Videnshuset

Videnshuset er en selvstændig afdeling i Børnespecialcenteret, hvor der blandt andet er ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter og talehørekonsulenter.

Medarbejderne løser opgaver på vores egne afdelinger:

Uden for Børnespecialcenteret kan Videnshuset yde konsulentbistand i forhold til undersøgelser, vejledning, behandling og kurser mm, se gerne ”for fagfolk” og ”kurser/oplæg”.

Fysioterapi og ergoterapi

Terapeuterne i Videnshuset arbejder undervisningsrelateret på skolerne, og bidrager til at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sansebearbejdning. 

Talehørepædagogisk bistand

Kommunikation er den største drivkraft for al udvikling og læring - og god kommunikation er basis for al undervisning.


Feedback

Sidst opdateret

17.04.2023

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen