Fysioterapi og ergoterapi

Terapeuterne i Videnshuset arbejder undervisningsrelateret på skolerne, og bidrager til at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sansebearbejdning. 

I børnehaven er fysioterapeuterne også tilstede i det daglige pædagogiske arbejde.
Derudover tilbydes der i enkelte tilfælde fysioterapeutisk behandling.

Sådan gør vi …

Som ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejder vi med barnets sansemotoriske forudsætninger. Motorik og sansebearbejdning hænger sammen.

Barnets forudsætninger, for at indgå aktivt og deltage dagligdags aktiviteter, er meget forskellige. Nogle børn har udfordringer i forhold til sansebearbejdning. En anderledes sansebearbejdning betyder ofte en anderledes adfærd i forhold til, hvad der forventes. Børnene kan have glæde af hjælpemidler i form af vægtveste, specielle siddepuder, høreværn osv. Andre børn har udfordringer i forhold til deres motoriske forudsætninger. De har brug for en særlig opmærksomhed i forhold til deres krop og motoriske færdigheder, og de kan også have brug for hjælpemidler i form af kørestole mm.

Senest opdateret 16-05-2024